Det sker i

Silkeborg

Silkeborg Arkiv er dit lokalhistoriske videnscenter. Vi indsamler og bevarer kilderne til den lokale historie og giver også mulighed for, at du kan dykke ned i lokalhistorien.

Silkeborg Arkiv er en kulturhistorisk institution, som indsamler og bevarer den lokale kulturarv. Vores samlinger på mere end fire kilometer er opstået på baggrund af over 100 års indsamlingsvirksomhed.

Kilderne til lokalhistorien

Vi formidler lokalhistorien på baggrund af den efterhånden store samling af private og kommunale arkivalier – fra Silkeborg Kommune og alle dens forgængerkommuner, fra foreninger, forretninger, virksomheder og private. Samlingen omfatter også mere end 100.000 fotos, samtlige aviser udgivet i Silkeborg, lokalhistorisk litteratur og en stor samling af udklip og småtryk, som alt sammen dokumenterer egnens, byens og kommunens historie.

Mød os på stedet eller online

Enhver kan få adgang til samlingerne på vores læsesal. Meget kan også benyttes via vores hjemmeside, hvor vi har gjort mange kilder tilgængelige og søgbare. Herudover formidler vi lokalhistorien i bøger, artikler, på wikisilkeborg samt via foredrag, byvandringer, podcasts m.m.

Kort sagt: Silkeborg Arkiv

  • er Silkeborgs fælles hukommelse
  • indsamler, registrerer og formidler den lokale kulturarv
  • sikrer at viden, kilder og sammenhænge videregives til eftertiden
  • stiller materialet til rådighed for alle interesserede og den kommunale administration
  • øger kendskabet til lokalhistorien gennem foredrag, byvandringer, artikler, bøger og podcasts
  • formidler på alle digitale platforme – f.eks. også på Facebook

    Så er du interesseret i den lokale historie er et besøg på Silkeborg Arkiv eller vores hjemmeside et must.

Silkeborg bugner af oplevelser: