Det sker i

Silkeborg

Overordnede redaktionelle retningslinjer

1.1 Redaktionens formål

Redaktionen bag den digitale platform Det Sker i Silkeborg (herefter; ”DSIS-redaktionen”) har til formål at skabe indhold til websitet detskerisilkeborg.dk samt websitets tilhørende Facebook side, Facebook gruppe, Instagram profil og sitets nyhedsbrev.

DSIS-redaktionen bringer, skaber og behandler kun nyhedsstof indenfor kultur-, idræts-, outdoor- og eventområdet i Silkeborg Kommune. Dette gør sig ligeledes gældende ved annoncering – både på DSIS-redaktionens egne kanaler, men også i annonceringen på eksterne kanaler. Da DSIS-redaktionen er nedsat i regi af Silkeborg Kommune vil denne redaktionelle ramme kunne tilsidesættes, hvis det er påkrævet for at støtte op om kommunens centrale strategier på de enkelte områder .

1.2 Afgrænsning af redaktionelt indhold

DSIS-redaktionen dækker ikke nyhedsstof eller indhold, der relaterer sig geografisk udenfor Silkeborg Kommune, med mindre at Silkeborg Kommune er involveret som samarbejdspartner på det pågældende projekt eller event.

DSIS-redaktionen dækker generelt ikke samfundsrelevant nyhedsstof udenfor kultur-, idræts-, outdoor- og eventområdet så som nyhedsstof, der er relateret til kriminalitet, katastrofer, personlige tragedier eller lignende.

DSIS-redaktionen bringer eller behandler ikke partipolitiske budskaber på websitet eller de tilhørende kanaler. Dette gælder også for annoncering i forbindelse med samme.

DSIS-redaktionen bringer ikke nyheder om, opslag omkring eller tilmeldinger til politisk motiverede demonstrationer på websitet eller på de tilhørende kanaler. Hvis borgere, institutioner eller foreninger reklamerer for politisk motiverede demonstrationer i Det Sker i Silkeborgs Facebook gruppe, så vil opslagene med tilhørende kommentarer blive slettet, så snart redaktionen er blevet bekendt med deres eksistens.

DSIS-redaktionen bringer eller behandler ikke indhold, der relaterer sig til race- eller religionsspørgsmål samt spørgsmål om seksuel orientering.

Prioritering af indhold på website og tilhørende kanaler

2.1 Redaktionen udvælger selv

DSIS-redaktionen udvælger suverænt det indhold, der markedsføres på detskerisilkeborg.dk samt tilhørende kanaler, herunder Facebook siden og gruppen, der administreres af DSIS-redaktionen.

2.2 Kan ikke påvirkes økonomisk eller politisk

DSIS-redaktionen kan ikke påvirkes af økonomiske eller politiske interesser til at forfordele eller udvælge budskaber, kampagner, annoncer eller nyhedsstof til at blive bragt på detskerisilkeborg.dk samt tilhørende kanaler, herunder Facebook siden og gruppen, der administreres af DSIS-redaktionen.

2.3 Salgsbudskaber og kommercielle interesser

DSIS-redaktionen bringer ikke nyhedsstof, annoncerer for eller deler budskaber omkring kommercielle salgsbudskaber.

Redaktionen bringer udelukkende nyheder fra kommercielle interessenter, der har karakter af oplevelses-tilbud til den almindelige offentlighed.

2.4 DSIS-Redaktionens generelle kommunale forpligtigelse

DSIS-redaktionen, samt tilhørende platforme og kanaler, er sat i verden for at beskrive og synliggøre et afgrænset område indenfor kultur-, idræts-, outdoor- og eventområdet i Silkeborg Kommune. Redaktionen er en af mange kanaler i Silkeborg Kommune som tilsammen løfter den kommunale forpligtelse overfor alle borgere, institutioner og foreningers interesse. DSIS-redaktionen kan derfor ikke påråbes en generel kommunal forpligtelse om at varetage alle interesser på kommunalt område.

Da DSIS-redaktionen er en del af det kommunale tilbud yder redaktionen en serviceydelse til borgere, institutioner og foreninger, hvor der henvise til andre tilbud i kommunen, der vil kunne løfte synligheden omkring den pågældende henvendelse.

Udvælgelse af indhold til eventkalenderen på detskerisilkeborg.dk

3.1 Redaktionen bestemmer indholdet

DSIS-redaktionen udvælger suverænt det indhold, der vises på eventkalenderen på websitet detskerisilkeborg.dk.

DSIS-redaktionen forbeholder sig til enhver tid retten til at udelade og ekskludere indhold, der er lagt på eventkalenderen, under henvisning til redaktionens retningslinjer.

3.2 DSIS-redaktionen er ikke ansvarlig overfor det pågældende event

DSIS-redaktionen er ikke ansvarlig overfor informationer, anvisninger eller eventuelle billetsalg i forbindelse med events, der fremgår på detskerisilkeborg.dk.

Det er altid den pågældende arrangør, for det pågældende event, som er ansvarlig overfor at give publikum korrekte informationer og anvisninger samt håndtere et eventuelt billetsalg i henhold til den gældende lovgivning.

3.3 Private, medlems- og lukkede arrangementer

DSIS-redaktionen medtager ikke private, medlems- og lukkede arrangementer i eventkalenderen på detskerisilkeborg.dk, da redaktionen er sat i verden for at synliggøre generelle offentlige tilbud, som alle kan opleve og få glæde af.

3.4 Turneringer og stævner

DSIS-redaktionen medtager ikke stævner eller arrangementer og events på amatørniveau, der er en del af en fast turneringsstruktur, i eventkalenderen på detskerisilkeborg.dk.

3.5 Biograffilm

DSIS-redaktionen medtager ikke biograffilm i eventkalenderen på derskerisilkeborg.dk jf. redaktionens retningslinjer punkt 2 stk. 3 om salgsbudskaber fra kommercielle interesser.

3.6 Kirkearrangementer og gudstjenester

DSIS-redaktionen synliggør kirkearrangementer, herunder gudstjenester, som en del af redaktionens redaktionelle indhold. Kirkearrangementerne medtages ikke i eventkalenderen på detskerisilkeborg.dk.

3.7 Festivaler og andre længerevarende events

Festivaler, samt andre events der strækker sig over flere dage, vil i eventkalenderen på detskerisilkeborg.dk blive fremstillet som ét arrangement, hvor der i beskrivelsen af selve arrangementet kan indlægges et fuldt program for den pågældende festival eller event.

DSIS-redaktionen vil fra tid til anden kunne fremhæve enkelte highlights i et festivalprogram som selvstændige events, hvis redaktionen skønner, at det pågældende programpunkt har en særlig interesse for den generelle offentlighed, eller for Silkeborg Kommunes strategiske sigtelinjer.

N.B.: Selv om et event, der foregår over flere dage, kun optræder én gang i eventkalenderen på detskerisilkeborg.dk, vil eventet blive vist ved søgninger på alle de datoer i den periode, hvor arrangementet foregår. Ligeledes vil eventet være synligt i kalenderen på hver eneste spilledato.

Behandling af materiale indsendt til DSIS-redaktionen

4.1. Indsendelse af materiale til DSIS-redaktionen

Der kan kun indsendes materiale til DSIS-redaktionen ved at benytte mailadressen redaktionen@detskerisilkeborg.dk. Når man har sendt en mail til redaktionen, vil man modtage et autosvar, der beskriver, hvordan redaktionen fremadrettet vil behandle det indsendte materiale.

4.2. Redaktionen er ikke forpligtet på det indsendte materiale

Det understreges, at redaktionen alene udvælger materiale til detskerisilkeborg.dk, samt tilhørende kanaler, ud fra retningslinjerne i dette skriv. Redaktionen er på ingen måde forpligtet til at medtage materiale, der er indsendt til redaktionen.

Indhold og annoncering på Facebook siden Det Sker i Silkeborg

5.1 Udvælgelse af indhold til Facebook siden

DSIS-redaktionen udvælger suverænt det indhold, der vises og annonceres på Det Sker i Silkeborgs Facebook side og kan ikke påvirkes af økonomiske eller politiske interesser til at udvælge, prioritere eller forfordele indhold til Facebook siden.

5.2 Redaktionens prioritering af indhold til Facebook siden

DSIS-redaktionen udvælger og prioriterer indholdet på Facebook siden ud fra et ønske om at tegne et levende og samlende billede af Silkeborgs kulturliv. Redaktionen søger derfor at vise en buket af indhold, der portrætterer både de smalle og de brede kulturarrangementer, samt arrangementer fra både frivillige og professionelle aktører i Silkeborg Kommunes kulturliv.

DSIS-redaktionen vil søge at synliggøre så mange forskellige aktører i Silkeborgs kulturliv som muligt.

DSIS-redaktionen vil prioritere indhold af høj visuel kvalitet til Facebook siden, der brander Silkeborg Kommune på bedst mulig vis.

5.3 Kampagner og opslag med betalt rækkevidde

Der vil være en overvægt af indhold på arrangementer i Silkeborg Kommune, hvis natur lægger op til, at der tiltrækkes en større mængde publikummer. I denne forbindelse vil redaktionen strukturere eksponeringen af arrangementer som en kampagne, der både indeholder redaktionelt og annonceret indhold.

Redaktionen vil her benytte sig af både organiske og betalte opslag på Facebook.

5.4 Konkurrencer

DSIS-redaktionen poster kun konkurrencer i forbindelse med fastlagte kampagner og markedsføringsforløb, der er etablere med udvalgte samarbejdspartnere.

5.5 Omtale af tilbagevendende arrangementer

DSIS-redaktionen vil søge at undgå kontinuerlig omtale af arrangementer med et fast tilbagevendende interval med henvisning til retningslinjernes punkt 4 stk. 2, hvor redaktionens ønsker at vise et så bredt udsnit af Silkeborgs kulturliv som muligt.

5.6 Arrangementer med niche-præget appel og / eller begrænset deltagelse

Arrangementer og events med et særligt niche-præget appel, og / eller begrænset mulighed for deltagelse, vil DSIS-redaktionen i udgangspunktet kun medtage i samlende redaktionelle omtaler på Facebook siden.

Redaktionen henviser disse arrangementer til Facebook gruppen.

5.7 Retningslinjer for den gode tone på Facebook siden

På DSIS-redaktionen er vi glade for alle indlæg, som vi får på Facebook siden, men indlæggene skal holdes i en god tone.

Vi forbeholder os retten til at fjerne indlæg, som indeholder:

o Nedsættende ytringer om personer, institutioner, foreninger, firmaer eller befolkningsgruppe
o Chikane, mobning, racisme, reklamebudskaber eller links til kommercielle sider
o personfølsomme data
o kritiske indlæg, som er direkte møntet på navngivne ansatte eller personalegrupper i Silkeborg Kommune
o Alle indlæg og billeder skal naturligvis overholde ophavsretten.
o Vi forbeholder os retten til at slette indlæg og eventuelt blokere en bruger, hvis disse retningslinjer ikke overholdes

5.8 Beskyttelse af dine persondata på Facebook

Du skal være opmærksom på, at Facebook indsamler data ved hjælp af cookies, når du bruger vores Facebookside. Det betyder blandt andet, at vi kan få statistik over vores besøgende, ligesom Facebook bruger oplysningerne til at målrette indhold til dig.

Du kan læse mere om Facebooks cookiepolitik her: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Du kan læse mere om Facebooks aftaletekst om dataansvar her: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Det Sker i Silkeborg har ingen indflydelse på, hvordan Facebook bruger dine data, men virksomheder har ifølge en EU-dom fra 5. juni 2018 et fælles ansvar med Facebook for at overholde reglerne om beskyttelse af dine persondata.

Justitsministeriet er på vegne af den offentlige sektor i Danmark i dialog med Facebook om konsekvenserne af dommen om delt dataansvar. Dialogen med Facebook sker ikke kun i Danmark, men på fælleseuropæisk plan. Det Sker i Silkeborg, i regi af Silkeborg Kommune, afventer resultatet af denne dialog og efterfølgende anbefalinger fra kommunernes organisation KL.

Har du spørgsmål om Det Sker i Silkeborgs brug af Facebook, kan du altid kontakte os på detskeri@silkeborg.dk

Indhold og annoncering på Facebook gruppen Det Sker i Silkeborg

6.1 Formål med Facebook gruppen

Det Sker i Silkeborg Facebook gruppen er et offentligt fællesskab, der har til formål at give private borgere, foreninger, klubber og institutioner mulighed for at synliggøre og diskutere oplevelser indenfor kultur-, fritid-, idræts- og outdoorlivet i Silkeborg Kommune.

6.2 Ansvar overfor indhold i gruppen

Det Sker i Silkeborg er som redaktion og som brand ikke afsender på eller arrangør for de begivenheder og oplevelser, der synliggøres og diskuteres i Det Sker i Silkeborg Facebook gruppen og kan dermed ikke drages til ansvar overfor, om arrangementet lever op til de gældende krav om tilladelser, adgangs- og sikkerhedsforhold og forsvarlig afvikling generelt.

Det Sker i Silkeborgs redaktion stiller sig til ansvar for at moderere gruppen efter de nedsatte redaktionelle retningslinjer under Det Sker i Silkeborg. For Det Sker i Silkeborg gruppen er der nedsat skærpede redaktionelle retningslinjer, der er uddybet i retningslinjerne paragraf 6 stykke 3.

6.3 Afgrænsning af indhold der medtages i Facebook gruppen

Indhold og opslag der ikke relaterer sig til Silkeborgs kultur-, idræt-, event- og outdoorliv vil blive slettet fra gruppen.

Ligeledes vil salgsbudskaber, samt indhold der relaterer sig til race- eller religionsspørgsmål, samt spørgsmål om seksuel orientering, blive slettet fra gruppen.

Gentagne arrangementer med samme indhold, der skygger for det brede kulturliv, vil blive slettet fra gruppen.

Det Sker i Silkeborg bringer ikke indhold eller opslag, der vedrører politisk motiverede demonstrationer. Dette er også på trods af, at demonstrationen påberåbes som et kulturelt arrangement, da den indeholder motiverende politiske budskaber. Indhold og opslag, samt tilhørende kommentarspor relateret hertil, vil blive slettet, så snart redaktionen er blevet bekendt med deres eksistens.

Retningslinjer for indhold i nyhedsbreve fra Det Sker i Silkeborg

7.1 Udvælgelse af indhold og redaktionelt fokus

Nyhedsbrevene fra DSIS-redaktionen vil have et tema- og story-båren fokus, hvor enkelte arrangementer og events vil blive beskrevet og omtalt i kontekst af det pågældende tema og / eller overliggende historie.

Nyhedsbrevene vil så vidt muligt have et fokus, der er styret af livsstile.

7.2 Fokus på det visuelle og korte tekster

DSIS-redaktionen vil have et stærkt fokus på at holde nyhedsbrevet så visuelt som muligt. Derfor vil der ikke blive medtaget hele artikler i nyhedsbrevet, men i stedet uddrag med linkhenvisning til websitet detskerisilkeborg.dk, hvor man kan læse artiklerne i fuld længde.

7.3 Begrænsninger af indhold der medtages i nyhedsbrevet

Indhold og opslag, der ikke relaterer sig til Silkeborgs kultur-, idræt-, event- og outdoorliv, vil ikke blive medtaget i nyhedsbrevet.

Retningslinjer for indhold på Det Sker i Silkeborgs Instagram

8.1 Udvælgelse af indhold og redaktionelt fokus

Instagramprofilen for Det Sker i Silkeborg vil blive brugt som en brandingkanal for Silkeborgs kultur-, idræt-, event- og outdoorliv. Derfor vil DSIS-redaktionen publisere alt indhold på profilen efter et fokus på materiale af høj kvalitet, som støtter op om Silkeborg Kommunes strategiske pejlemærker på området.