Det sker i

Silkeborg

Når Det Sker i Silkeborg behandler dine oplysninger har vi stort fokus på, at oplysningerne behandles sikkert, og ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

For at vi kan levere vores services og ydelser på websitet har vi brug at behandle personoplysninger. Det gælder oplysninger om både borgere, foreninger, institutioner og samarbejdspartnere.

På denne side finder du overordnet information om, hvorfra Det Sker i Silkeborg indhenter dine oplysninger, og hvor længe vi gemmer oplysningerne. Desuden finder du kontaktoplysninger på Det Sker i Silkeborgs dataansvarlige, der til hver en tid kan kontaktes med henblik på at få at vide, hvilke af dine oplysninger, som vi har gemt, og hvordan du kan få dem udleveret og tilbagetrukket dit samtykke til disse oplysninger.

Hvad er dine rettigheder?

Du har en række rettigheder som registreret. En af dine rettigheder er, at vi som udgangspunkt har pligt til at oplyse dig, når vi begynder at indsamle dine personoplysninger. Herudover giver rettighederne dig mulighed for at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig og mulighed for at få berigtiget urigtige oplysninger.

Herudover har du altid ret til at klage til Datatilsynet.

Du kan læse mere om dine rettigheder nedenfor eller på datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk

Ret til oplysning

Du har ret til at blive oplyst, når vi indsamler personoplysninger om dig eller snarest muligt derefter. Du har ret til at få oplyst formålet med behandlingen samt andre informationer, der kan give dig et overblik over, hvad Det Sker i Silkeborg anvender dine personoplysninger til.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige eller vildledende oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

Du har til hver en tid rettighed til at tilbagekalde dit samtykke om vores brug af dine persondata og rettighed til at bede om, at vi sletter dem fra vores systemer.

Sådan udnytter du dine rettigheder

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, skal du rette henvendelse til Det Sker i Silkeborgs dataansvarlige, Mark Astrup på markrindal.astrup@silkeborg.dk

Hvilke oplysninger indhenter vi om dig og hvorfor?

Det Sker i Silkeborg indhenter og gemmer din IP-adresse i en såkaldt cookie-lagring i forbindelse med dit besøg på hjemmesiden. Vi anvender oplysninger til at evaluere, udvikle og forbedre vores tjenester, produkter, ydelser og systemer. Til dette formål analyserer vi ikke dine oplysninger på individuelt niveau – al anvendelse vil være baseret på pseudonymiseret data.

Dette omfatter analyser for at gøre vores tjenester mere brugervenlige, f.eks. ved ændring af brugerfladen for at forenkle informationsstrømmen eller for at fremhæve funktioner, der ofte bruges af vores kunder via vores digitale kanaler, og til at forbedre IT-systemer og generelt øge sikkerheden for vores brugere.

Hvor længe gemmer vi dine persondata?

Vi gemmer dine persondata i op til 24 måneder. Har du ikke besøgt siden i over 24 måneder, vil dine data automatisk blive slettet i vores system.

Vores brug af fotos og video

Det Sker i Silkeborg følger Datatilsynets anbefalinger om beskyttelse af persondata i forbindelse med anvendelse af fotos og video. Herunder følger vi også reglerne i EU’s databeskyttelsesforordning.

Læs Datatilsynest anbefalinger

Ud over disse regler er vi opmærksomme på ikke at vise billeder, der kan virke krænkende. Vi er også særligt påpasselige med brug af billeder af børn, sårbare borgere og ældre.

Læs Datatilsynets anbefalinger om samtykke

Ved portrætfotos af børn, sårbare borgere og ældre anmoder vi altid om skriftligt samtykke til brug i sammenhæng med Det Sker i Silkeborg.

Uagtet samtykke, kan personer til enhver tid anmode den dataansvarlige hos Det Sker i Silkeborg om at få fjernet og slettet et portrætfoto.

Vores brug af Facebook

Det Sker i Silkeborg har en Facebookside.

Du skal være opmærksom på, at Facebook indsamler data ved hjælp af cookies, når du bruger vores Facebookside. Det betyder blandt andet, at vi kan få statistik over vores besøgende, ligesom Facebook bruger oplysningerne til at målrette indhold til dig.

Du kan læse mere om Facebooks cookiepolitik på Facebook

Det Sker i Silkeborg har ingen indflydelse på, hvordan Facebook bruger dine data, men virksomheder har ifølge en EU-dom fra 5. juni 2018 et fælles ansvar med Facebook for at overholde reglerne om beskyttelse af dine persondata.

Justitsministeriet er på vegne af den offentlige sektor i Danmark i dialog med Facebook om konsekvenserne af dommen om delt dataansvar. Dialogen med Facebook sker ikke kun i Danmark, men på fælleseuropæisk plan.

Kontakt den dataansvarlige

Mark Astrup
Søvej 1
8600 Silkeborg

E-mail: markrindal.astrup@silkeborg.dk

Telefon: 89 70 13 57