Det sker i

Silkeborg

Ved Virklund, syd for Silkeborg, ligger Thorsøbadet. Her finder du sandstrand, badebro, opholdsareal med bord bænke samt toiletfaciliteter (åbent maj-september). Her er dog ingen p-pladser tilknyttet.

Badevandskvalitet

Søen er meget næringsrig, og det medfører, fra tid til anden, en kraftig vækst af alger, som gør vandet grønligt og meget uklart. Derfor bliver der ført tilsyn med badevandskvaliteten i Thorsøbadet. Du bør derfor altid orientere dig om badevandskvaliteten på Silkeborg Kommunes hjemmeside, før du bader i søen.

Husk de 5 baderåd

  1. Lær at svømme
  2. Gå aldrig alene i vandet
  3. Læs vinden og vandet
  4. Lær stranden at kende
  5. Slip ikke børnene af syne

Ordensregler for ophold ved søbadene fremgår af skiltene på søbadet.

Silkeborg bugner af oplevelser: