Det sker i

Silkeborg

Bryrup ligger helt ned til vandkanten ved Bryrup Langsø, og her kan du bade i Bryrup Søbad. Ud over søbadet er her omklædnings- og toiletfaciliteter, og der bliver ført tilsyn med badevandskvaliteten.

Bryrup Søbad ligger i Bryrup by ved Sportsvej. Badestedet er let tilgængeligt midt i byen og ligger i tilknytning til et grønt opholdsareal med borde og bænke. Der er badebro, sandstrand, toiletter og omklædningsrum. Toiletterne er åbne i perioden 1. april til 15. oktober. Der er en lille p-plads ved Sportsvej.

Badevandskvalitet

Bryrup Langsø er meget næringsrig, og søen modtager relativt store mængder vand og næringsstoffer fra oplandet. Forbedret spildevandsrensning i oplandet, samt vandremuslinger som filtrerer vandet i søen, har betydet, at badevandskvaliteten i Bryrup Langsø er langt bedre end tidligere.

Søvandets indhold af fækale bakterier er som oftest lavt.

Læs i øvrigt Naturstyrelsens folder om Bryrup Langsø her.

Husk de 5 baderåd

  1. Lær at svømme
  2. Gå aldrig alene i vandet
  3. Læs vinden og vandet
  4. Lær stranden at kende
  5. Slip ikke børnene af syne

Ordensregler for ophold ved søbadene fremgår af skiltene på søbadet.

Silkeborg bugner af oplevelser: