Det sker i

Silkeborg

Krabbes Grønne Ring ligger som et grønt bælte rundt om Kjellerup og er en natur- og kulturhistorisk bypark, der stammer helt tilbage fra 1890. Her finder du stier, vandløb og broer til gå- og løbeture i det smukke morænelandskab.

Krabbes Grønne Ring er et smukt grønt område i udkanten af Kjellerup. Langs stierne i Ringen finder du ni informationstavler om bemærkelsesværdige steder, der hver især uddyber en del af Ringens historie. Du kan gå eller løbe en af de afmærkede ruter og nyde den skønne natur, der binder by og land sammen.

Fremsynet byplanlægning

Som den første by uden for købstædernes rækker fik Kjellerup i slutningen af 1800-tallet en byplanvedtægt. Bag vedtægten stod den initiativrige by- og herredsfoged Christopher Krabbe. Byen havde potentiale til at vokse sig til en købstad, mente Krabbe, og derfor skulle den have et grønt anlæg.

Som resultat af den fremsynede byplan, har borgerne i Kjellerup i dag adgang til et rekreativt grønt område, der ligger som en hestesko rundt om byen og udgør et helt specielt kendetegn for Kjellerup.

Folder

Du kan se ruterne og læse mere om Krabbes Grønne Ring i denne folder (åbner i .pdf).

Silkeborg bugner af oplevelser: