Det sker i

Silkeborg

Vil du helt tæt på Skovlandet, som udgør den sydlige del af Silkeborg Kommune, og er kommunens største skovområde, skal du tjekke denne guide med 12 naturoplevelser.

Skovlandet strækker sig over 23 kilometer fra Horsensvej i øst til cirka fire kilometer vest for Hovedvej 13. Kuperede områder som Velling Skove og Snabegård Skov byder på spektakulære udsigter og enestående naturskønhed.

Skovlandet er en del af Danmarks Outdoor Hovedstad og ønsker at integrere friluftsliv som en naturlig del af det gode liv i Silkeborg Kommune.

Med unikke friluftsmuligheder stræber området efter at være et nationalt og internationalt samlingspunkt for outdooraktiviteter, hvor by og natur smelter harmonisk sammen. Danmarks Outdoor Hovedstad vil udvikle fritid, faciliteter, natur og velfærd ved at fremme lokale fællesskaber, branding og formidling.

1. Bryrup Langsø – et levn fra istiden

Bryrup Langsø, en istidsdal fra øst mod vest, er et fredet område med varieret natur og rigt plante- og dyreliv. Mod nordvest ligger Bryrup ved søen og mod syd skovklædte bakker. En vandrerute er det ideelle udgangspunkt for at udforske området. Søen, op til ni meter dyb, viser forbedret vandkvalitet efter årtiers indsats.

Ved bredden trives tagrør, iris og åkander, og under vandet findes gedder, aborrer, ål og ni forskellige iglearter, der vidner om et mangfoldigt smådyrsliv. Sidst i marts og april kan du finde frøæg eller haletudser i søer og vandhuller. Frøer og tudser er fredede, men du må gerne tage æg og haletudser med hjem.

I kano kan du også bevæge dig næsten lydløst omkring, mens du udforsker hvad der gemmer sig bag pynter og indhak. Kanoen kan du leje hos Bryrup Camping med plads til 2-3 personer.

2. Karlsø – høje skrænter og gamle træer

Karlsø, omgivet af høje skrænter og gamle træer, er et naturskønt område med hede- og moseområder, hjemsted for rigt dyre- og planteliv.Søen er et yndet sted for fugle som svaner, toppelappedykker, troldænder, krikænder og blishøns. Med en 150 meter lang sandstrand er Karlsø et populært udflugtsmål. Her kan man nyde badevand af høj kvalitet og benytte borde og bænke.

Fra Kæmpesmøllevej-parkeringspladsen fører et 1,5 km langt spor rundt om søen med smalle stier. Hvis ruten virker kort, kan du starte syd for Bryrup og gå eller løbe sydpå til Karlsø, hvilket gør turen cirka 6,5 km i alt. Ved Karlsø’s bred kan du også finde lysesiv, en græslignende plante med grønne stængler ved søens østlige strand. Lysesiv indeholder hvid, svampet marv, tidligere brugt som væge i tranlamper.

3. Kvindsø – uforstyrret fugleparadis

Vandfugle som toppet lappedykker, grønbenet rørhøne, vandrikse, gråand, troldand og isfugl trives i området. Søens kystlinje er omgivet af tæt elle- og pilekrat, mens overdrev mod nord og øst udgør en sjælden naturtype vigtig for urter, krybdyr og sommerfugle. De heldige kan måske få et glimt af odderen.

Du kan opleve naturen med damptoget, der kører gennem det kuperede landskab. Den fem kilometer lange togtur fra Bryrup til Vrads Station passerer Kulsø, Kvindsø og Snabegård Skov.

Du kan også hoppe på cyklen langs Horsens-Silkeborg ruten. Fra Bryrup går turen syd om søen ad flade skovveje. For en længere tur, følg den gamle banesti og udforsk Snabegård Skov eller Snabe Igelsø.

4. Kulsø – Isfuglens ynglested

Ved Kulsø kan du se isfuglen og opleve en sø omgivet af skrænter, rørskov, løv- og nåleskov. Naturen er beskyttet for at bevare sjældne dyr som odder, damflagermus, hvepsevåge og rødrygget tornskade.

Kulsøs vestlige ende blomstrer smukt om sommeren med åkander. Bakkerne rundt om søen har eg, bøg, birk, pil og rødgran, og et moseareal vest for søen er et vandfugleparadis. Både Kvindsø og Kulsø er blevet klarvandede med flere undervandsplanter og rovfisk.

Spot den sjældne isfugl ved broen mellem Kulsø og Kvindsø på Lystruphavevej. Brug en kikkert og DOF’s Fuglebog-app for at identificere andre fuglearter ved søerne.

5. Snabe Igelsø – ren idyl

Snabe Igelsø midt i Snabegård Skov er en ren og klar naturperle uden tilløb eller afløb. Her findes sjældne planter som tvepibet lobelie, og om foråret lægger skrubtudser æg i søen.Stien langs vestsiden fører gennem en over 100 år gammel nåleskov, og skoven, plantet i 1800-tallet for at bekæmpe sandflugt, har stadig spor af jorddiger bygget af krigsfanger. Nord for søen ligger mosen Katkær med den kødædende plante, Soldug.

Hele Snabegård Skov er åbent for fri teltning, så du kan slå dit eget telt op eller sove under en presenning. Lejren skal være mindst 100 meter fra søen, og bål i skovbunden er ikke tilladt, men du kan bruge en trangia eller andet afskærmet kogegrej.

Ved Vrads Station nær Snabe Igelsø er der også en hyggelig lejrplads med store shelters, bålplads, vandhane og lokum. Sheltersne gør det nemt at sove ude, og bålet skaber lys og varme til madlavning under åben himmel.

6. Grenen – lyngklædt udsigt

Fra Grenen får du en fantastisk udsigt over de istidsdannede søer: Bryrup Langsø, Karlsø, Kulsø og Kvindsø. Den 91 meter høje lyngklædte høj giver en spektakulær udsigt over området. Naturpleje udføres af græssende dyr, der bevarer det åbne landskab, hjemsted for urter, smådyr, insekter, frøer, hugorme og markfirben. Der er også et opholdsområde med bænke.

Grenen er perfekt til en seks kilometer vandretur langs søbredden, startende syd for Bryrup. Inkluderer du Karlsø, forlænges turen med 1,5 kilometer.

På Grenen lyser hedelandskabet op i lilla farver, når lyngen blomstrer i august og september. Hedelyngen trives på sandet, udpint jord, og plejes med græssende dyr for at bevare området. For 200 år siden dækkede to tredjedele af Jylland af hede, men nu er det meste opdyrket. Lyng, der blomstrer hvidt, siges ifølge folketro at bringe held.

7. Limpinden – udsigt til skov og sø

Limpinden, en bakketop mellem Bryrup Camping og Birkebo Plejecenter, giver flot udsigt mod øst over Bryrup Langsø. På toppen er der et bord/bænke-sæt til mad med udsigt over søen. Respekter skilte ved skovens indgang, da reglerne varierer mellem offentlige og private skove.

Limpinden-området er ideelt til hulebyggeri med grene og en presenning. Bind grenene sammen og beklæd med blade eller presenning uden at skære fra træerne. Lad kreativiteten guide dig, og hyg med kortspil, snacks, eller oplev solopgangen. En sovepose og uldne tæpper gør det ekstra hyggeligt.

Leg med at kaste og trille æg er en dansk påsketradition. Gør det ned ad en skråning som Limpinden og prøv at komme længst uden at ødelægge ægget eller ram modstanderens æg for at vinde det. Dekorer æggene med tuscher eller farv dem med løgskaller for ekstra sjov. Pak ægget ind, kog i 10 minutter, og få et farverigt resultat.

8. Urskoven ved Velling Gavl

Velling Gavl, der strækker sig 130 meter over Velling Skov, er begrænset af høje træer, men skoven er egentlig attraktionen. Den huser landets største bevoksning af 250-300 år gamle bøgetræer, der har fået lov at forblive urørte på grund af det vanskelige terræn. Skoven er nu naturskov i 30 år, fokuseret på at skabe naturmæssig værdi. Den er hjemsted for mange spændende fugle og dyr og indeholder store væltede træer, vigtige for skovens økosystem.

Hvid anemone, skovens forårsdelikatesse, blomstrer før skoven springer ud og dækker skovbunden som et stort hvidt tæppe i april-maj i Velling Skov. Pluk buketter eller nyd synet, men kun de hvide anemoner kan plukkes – de blå og gule er fredet.

Toppen af Velling Gavl har et stort bøgetræ, perfekt til leg og klatring for børn i alle aldre. Klatring i træet udfordrer motorik og koordination, og det er sjovt for både små og store. Voksne er også velkomne til at klatre med.

9. Velling Kalv – der hvor ravnen flyver

Gletcherne formede Salten Ådal for 9.600 år siden, skabende Velling Kalv med stejle sider og en imponerende udsigt. Mod øst ses Søhøjlandet, vestpå flade landskaber mod Vesterhavet, og i dalens bund snor Salten Å sig gennem enge. Selvom Velling Kalv er 119 meter lavere end Velling Gavl, tilbyder det en fantastisk udsigt og er et godt spot for at spotte rovfugle eller ravne.

Nordstjernen markerer altid nord på himlen, da jorden drejer om sin akse. Den er i forlængelse af Karlsvognens “bagsmæk”. Bedste tid for stjerneobservation er vinteren, især klare frostvejrsnætter omkring vintersolhverv. Husk lommelygte, varmt tøj og en termoflaske.

Ravnen, med et vingefang på op til halvanden meter, er større end en musvåge. Den leger ved Velling Kalv, kalder dybt “kro kro,” og har en intelligens kendt fra mytologien. Trods tidligere trusler er ravnen nu i god fremgang i Danmark med over 1000 ynglepar, især i Østjylland.

10. Bøgelund Banke – udsigt og hedelandskab

Bøgelund Banke, 94 meter høj, har åbent hedelandskab med lyng og enebærkrat. Fra toppen er der udsigt over Salten Ådal mod øst og Vrads Sandes lynghede mod vest. Området er sjældent opdyrket på grund af sandjorden. Her trives dyr som markfirben, hugorm, rådyr, ræv, skovsneppe, vendehals, hedelærke og rødrygget tornskade.

Isens hovedopholdslinje lå øst for Vrads Sande. Mod øst åbner landskabet sig i Søhøjlandets bakker, dale og søer, dannet af isen. Mod vest strækker de flade smeltevandssletter sig til Vesterhavet. Smeltevandet formede Salten Ådal og Bryrup Ådal, efterladende store sandflader mod vest og nord. Vinden skabte indlandsklitter og det nuværende hedelandskab.

I hjortens brunstsæson brøler de for at tiltrække hinder og skræmme rivaler. Gå en tur ved Bøgelund Banke i september for at høre hjortens brøl på afstand. Respekter dyrene og brug klaplåger ved adgang til toppen.

11. Hundsø – den gemte skovsø med badestrand

Hundsø, en isoleret skovsø i Velling Skov, er populær som badesø blandt lokale. Rent vand, fin naturoplevelse, og en tragtformet fordybning kaldet sådan efter et sagn om en røverbande.

Det er en populær badesø om sommeren, men en vinterdukkert ved den lille sandstrand er også fantastisk. Var dig ved et bål på den primitivt overnatningsplads vest for søen, men vis hensyn og undlad at bruge søen som toilet.

Lav snobrød med hjemmelavet dej (25 g gær, 3 dl vand, 500 g mel, 1 tsk. salt). I skoven, lav et bål ved teltpladsen vest for søen. Rul dej om en pind og bag over gløderne. Nyd det friskbagte bålbrød med tålmodighed.

12. Mølledammen ved Lystrupminde – stemmeværk og vandfald

Lystrup Å, næsten 3 km lang, løber fra Kulsø mod nord til Salten Å. Omgivet af kuperet terræn og vild natur passerer åen Snabegård Skov og Velling Skov. Åen er hjemsted for vandpileurt, ål, ørreder, oddere, og vandstær om vinteren.

Vandstæren er sjælden som ynglefugl i Danmark, men mere almindelig om vinteren. Dens tilstedeværelse ved Lystrup Å indikerer rent vand.

Ved Lystrupminde og mølledammen kan du opleve stemmeværket, et historisk sted fra 1853, der brugte vandkraft til at producere jernplove og værktøj. Det blev senere et savværk og naturskole.


Silkeborg bugner af oplevelser: